2018

Stauning Whisky

Stauning Whisky oppførte i 2017/2018 nye bygg til produksjon, lager og salg av whisky.

I den forbindelse har Rokkedahl Energi levert varmevekslere til selve tørkingen av maltet, noe som er en svært viktig prosess når man skal produsere whisky.

Varmevekslere med en kapasitet på 60 000 m3 er installert med automatisk vaskesystem, varmeflater og bypass-funksjon.

Virksomheten har valgt varmevekslere fra Rokkedahl Energi, bl.a. fordi de både kan håndtere det støvfylte miljøet og er veldig enkle å rengjøre.

Stauning Whisky er et whiskydestilleri som ligger i Stauning på Vestjylland. Her har de produsert whisky siden 2005, og deres kvalitetsprodukter er anerkjent verden over og har vunnet flere priser.

Les mer om virksomheten her

2018

Stauning Whisky

Stauning Whisky oppførte i 2017/2018 nye bygg til produksjon, lager og salg av whisky.

I den forbindelse har Rokkedahl Energi levert varmevekslere til selve tørkingen av maltet, noe som er en svært viktig prosess når man skal produsere whisky.

Varmevekslere med en kapasitet på 60 000 m3 er installert med automatisk vaskesystem, varmeflater og bypass-funksjon.

Virksomheten har valgt varmevekslere fra Rokkedahl Energi, bl.a. fordi de både kan håndtere det støvfylte miljøet og er veldig enkle å rengjøre.

Stauning Whisky er et whiskydestilleri som ligger i Stauning på Vestjylland. Her har de produsert whisky siden 2005, og deres kvalitetsprodukter er anerkjent verden over og har vunnet flere priser.

Les mer om virksomheten her