Varmevekslere for slaktekyllinger

Bedre dyrevelferd handler om mindre fukt

Dersom distribusjonen av luft i fjøset ikke er korrekt, utsettes dyrene for trekk, og da blir trivselen redusert. I motsetning betyr et godt miljø i fjøset bedre dyrevelferd, større tilvekst og bedre lønnsomhet. Våre varmevekslere kan trekke ut den fukten som normalt er i et fjøs. Dermed holdes sagmuggen tørr, og det betyr mindre utvikling av ammoniakk.

Dokumentert reduksjon av energiforbruk og ammoniakkutvikling

Med en dokumentert energireduksjon på opptil 80 % har våre varmeveksler uten sammenligning den høyeste virkningsgraden på markedet.

Varmeveksleren sikrer en ammoniakkreduksjon på 30-40 %. Også her er vår varmeveksler den eneste med dokumentert effekt, og vår Clima +200 fikk i 2019 Vera-sertifisering etter en ammoniakkreduksjon på 28 %.

SE DOKUMENTASJON

Bedre dyrevelferd handler om mindre fukt

Dersom distribusjonen av luft i fjøset ikke er korrekt, utsettes dyrene for trekk, og da blir trivselen redusert. I motsetning betyr et godt miljø i fjøset bedre dyrevelferd, større tilvekst og bedre lønnsomhet.

Våre varmevekslere kan trekke ut den fukten som normalt er i et fjøs. Dermed holdes sagmuggen tørr, og det betyr mindre utvikling av ammoniakk.

Dokumentert reduksjon av energiforbruk og ammoniakkutvikling

Med en dokumentert energireduksjon på opptil 80 % har våre varmeveksler uten sammenligning den høyeste virkningsgraden på markedet.

Varmeveksleren sikrer en ammoniakkreduksjon på 30-40 %. Også her er vår varmeveksler den eneste med dokumentert effekt, og vår Clima +200 fikk i 2019 Vera-sertifisering etter en ammoniakkreduksjon på 28 %.

SE DOKUMENTASJON

ECO-unit

Vår ECO-unit er en videreutvikling av den velkjente varmeveksleren, Clima +200, fra Vencomatic i Nederland. ECO-unit har de samme unike fordelene, men fås også med kjøle- og vaskesystem. Med dette systemet kan du redusere ammoniakkutviklingen ytterligere.

Kontakt oss gjerne hvis du trenger hjelp eller veiledning til å velge den riktige varmevekslerløsningen til dine behov.

SE DATABLADER

Bedre for miljø og klima

Med en varmeveksler fra Rokkedahl Energi kan du gjøre noe som er bra for klimaet ved å redusere energien du bruker i produksjonen din. Samtidig gjør du noe som er bra for dyrene dine ved å forbedre miljøet i fjøset deres.

Markant energibesparelse

Ved å gjenbruke den varme utsugingsluften fra fjøset kan du spare energi og redusere klimaavtrykket ditt. En effektundersøkelse har vist at du kan oppnå en besparelse i energiforbruket på helt opptil 80 % med våre varmevekslere.

SE DOKUMENTASJON

Mindre fukt – mer dyrevelferd

I motsetning til andre typer varmevekslere, unngår du med en motstrømsveksler som vår, å føre fukt tilbake i fjøset. Dermed oppnår du et bedre miljø i fjøset med mindre fukt og mindre utvikling av ammoniakk.

LES MER

Bedre for miljø og klima

Med en varmeveksler fra Rokkedahl Energi kan du gjøre noe som er bra for klimaet ved å redusere energien du bruker i produksjonen din. Samtidig gjør du noe som er bra for dyrene dine ved å forbedre miljøet i fjøset deres.

Markant energibesparelse

Ved å gjenbruke den varme utsugingsluften fra fjøset kan du spare energi og redusere klimaavtrykket ditt.

En effektundersøkelse har vist at du kan oppnå en besparelse i energiforbruket på helt opptil 80 % med våre varmevekslere.

SE DOKUMENTASJON

Mindre fukt – mer dyrevelferd

I motsetning til andre typer varmevekslere, unngår du med en motstrømsveksler som vår, å føre fukt tilbake i fjøset.

Dermed oppnår du et bedre miljø i fjøset med mindre fukt og mindre utvikling av ammoniakk.

LES MER