Prosjekter

Her kan du lese om noen av Rokkedahl Energis mange spennende prosjekter innen både industri og landbruk.

2023: Troldtekt

30 % energibesparelse med varmeveksler i tørkelinjen

2023: Rauff Hansen Agro A/S

Varmevekslere til 100 % ventilasjon av hønsehus for eggleggere

2018: Stauning Whisky

Varmeveksler til tørking av malt til whiskyproduksjon

2015: Hedegaard Agro

Varmeveksler til korntørking i trommeltørker

2013: Brøndum Smede- og maskinværksted

Varmeveksler til ventilasjon og filtrering ved sveising, sliping m.m.

2012-2023: Wefri

Varmevekslere til kyllingfjøs hos Frijsenborg

2012: Mariesminde

Varmevekslere til konvensjonell produksjon av slaktekyllinger