2013

Brøndum Smede- og maskinværksted

I 2013 installerer Rokkedahl Energi en varmeveksler ved Brøndum Smede- og maskinværksted. Her skal varmeveksleren håndtere al ventilation i forbindelse med svejsning, slibning og lignende. Med installationen af varmeveksleren sparer værkstedet på varmen, da veksleren leverer den erstatningsluft, der er behov for i bygningen.

Som noget ekstra bruger virksomheden varmeveksleren som filter i deres procesudsug, da den både kan håndtere partiklerne direkte og samtidig er støvreducerende. Faktisk har virksomheden siden installationen i 2013 endnu ikke haft behov for at rengøre varmeveksleren.

Med en kapacitet på 13.700 m3 har varmeveksleren forbedret indeklimaet og optimeret produktionen gennem betydelige besparelser på varme.

2013

Brøndum Smede og Maskinværksted

I 2013 installerer Rokkedahl Energi en varmeveksler ved Brøndum Smede og Maskinværksted. Her skal varmeveksleren håndtere al ventilation i forbindelse med svejsning, slibning og lignende. Med installationen af varmeveksleren sparer værkstedet på varmen, da veksleren leverer den erstatningsluft, der er behov for i bygningen.

Som noget ekstra bruger virksomheden varmeveksleren som filter i deres procesudsug, da den både kan håndtere partiklerne direkte og samtidig er støvreducerende. Faktisk har virksomheden siden installationen i 2013 endnu ikke haft behov for at rengøre varmeveksleren.

Med en kapacitet på 13.700 m3 har varmeveksleren forbedret indeklimaet og optimeret produktionen gennem betydelige besparelser på varme.