Projekter

Her kan du læse om nogle af Rokkedahl Energis mange spændende projekter inden for både industri og landbrug.

2023: Troldtekt

30% energibesparelse med varmeveksler på tørrelinjen

2023: Rauff Hansen Agro A/S

Varmevekslere til 100% ventilation af æglæggerstald

2018: Stauning Whisky

Varmeveksler til tørring af malt til whiskyproduktion

2015: Hedegaard Agro

Varmeveksler til korntørring i tromletørreri

2013: Brøndum Smede- og maskinværksted

Varmeveksler til ventilation og filtrering ved svejsning, slibning m.m.

2012-2023: Wefri

Varmevekslere til kyllingestalde hos Frijsenborg

2012: Mariesminde

Varmevekslere til konventionel produktion af slagtekyllinger