Hållbara energilösningar
för lantbruk och industri

Värmeväxlare för lantbruk
och industri

Rokkedahl Energi levererar energilösningar för lantbruk och industri både inom landet och utomlands. Våra värmeväxlare är utvecklade med fokus på att skapa bättre arbetsförhållanden och inomhusklimat, reducera energiutsläppen och minska utsläppen av CO2.

Med ett centralt fokus på hållbarhet samarbetar vi med producenter samt med forsknings- och utbildningsinstitutioner om att leverera energibesparande produkter, för att alla våra kunder ska kunna minska sin klimatbelastning.

Vi är ledande inom värmeväxlare till lantbruket med nära 400 anläggningar i drift. I löpande dialog med både kunder och producenter säkerställer vi att våra produkter är anpassade till kundernas behov och att vi hela tiden tillförs nya kunskaper, så att vi kan fortsätta att vara ledande inom vårt område.

Värmeväxlare för lantbruk
och industri

Rokkedahl Energi levererar energilösningar för lantbruk och industri både inom landet och utomlands. Våra värmeväxlare är utvecklade med fokus på att skapa bättre arbetsförhållanden och inomhusklimat, reducera energiutsläppen och minska utsläppen av CO2.

”Vi går in för besparingar. Därför kan du förvänta dig en energibesparing på upp till 80 % när du väljer en värmeväxlare från Rokkedahl Energi”

Optimera din produktion

Oavsett om du arbetar inom lantbruket eller industrin kan du med en värmeväxlare från Rokkedahl Energi:

Våra värmeväxlare säkerställer både bättre inomhusklimat och energibesparing genom miljöriktiga, ansvarsfulla och hållbara lösningar.

Värmeväxlaren är en längsgående motströmsväxlare som värmer upp den friskluften utifrån med frånluftsvärmen. Det ger inte bara en optimal fördelning av den uppvärmda friskluften utan gynnar också både din värmeräkning och luftkvaliteten.

Dessutom är värmeväxlaren utförd i PP-plast och rostfritt stål, vilket gör den enkel att rengöra och säkerställer en lång livslängd. Den är därför särdeles lämplig för mycket dammiga miljöer såsom höns- och svinhus, torkar samt industrier som tillför värme i tillverkningsprocessen.

VÄRMEVÄXLARE FÖR INDUSTRIN
VÄRMEVÄXLARE FÖR LANTBRUKET

Optimera din produktion

Våra värmeväxlare säkerställer både bättre inomhusklimat och energibesparing genom miljöriktiga, ansvarsfulla och hållbara lösningar.

Oavsett om du arbetar inom lantbruket eller industrin kan du med en värmeväxlare från Rokkedahl Energi:

VÄRMEVÄXLARE FÖR INDUSTRIN
VÄRMEVÄXLARE FÖR LANTBRUKET

Så här säger våra kunder

Michael V. Jensen – Wefri

En investering som snabbt tjänas in

”2012 fick vi den första värmeväxlaren från Rokkedahl Energi installerad hos oss – som en av de första i Danmark. Vi såg snabbt nödvändigheten och betydelsen av värmeväxling och 2015 monterades den sista av totalt 22 värmeväxlare. Vi ser ett helt annat klimat i stallet och detta tack vare värmeväxlaren. Det sätt luften sprids på i stallet gör stor skillnad. Inga djur står i drag – och att vi samtidigt reducerar ammoniak och säkrar djurens trampdynor är ju bara win-win.

Vi ska naturligtvis inte heller glömma den stora energibesparing de ger. Det är en investering, som snabbt tjänas in. Den kräver litet arbete i form av rengöring, men det är allmänt sett ett minimum av underhåll, så vi kan använda tiden för djuren i stället. Service och underhåll är aldrig ett problem, om det nu sker via telefon eller besök. Rokkedahl Energi går alltid att få tag i”

Stora positiva förändringar

”Vi fick den första värmeväxlaren från Rokkedahl Energi installerad 2012. När vi såg de stora positiva förändringarna, både för klimatet i stallet och de stora energibesparingarna, tog det inte lång tid innan vid beslöt att installera värmeväxlare i de två sista husen. Det gjorde vi 2013.

Utöver att värmeväxlare från Rokkedahl Energi bara fungerar, är deras service-team ALDRIG längre bort än ett telefonsamtal. Vi är ytterst nöjda”

Martin Hjort Jensen
– Mariesminde

Så här säger våra kunder

En investering som snabbt tjänas in

“Vi ser ett helt annat klimat i stallet och detta tack vare värmeväxlaren. Det sätt luften sprids på i stallet gör stor skillnad. Inga djur står i drag – och att vi samtidigt reducerar ammoniak och säkrar djurens trampdynor är ju bara win-win.

Vi ska naturligtvis inte heller glömma den stora energibesparing de ger. Det är en investering, som snabbt tjänas in”

Michael V. Jensen – Wefri

Stora positiva förändringar

”Vi fick den första värmeväxlaren från Rokkedahl Energi installerad 2012. När vi såg de stora positiva förändringarna, både för klimatet i stallet och de stora energibesparingarna, tog det inte lång tid innan vid beslöt att installera värmeväxlare i de två sista husen. Det gjorde vi 2013.

Utöver att värmeväxlare från Rokkedahl Energi bara fungerar, är deras service-team ALDRIG längre bort än ett telefonsamtal. Vi är ytterst nöjda”

Martin Hjort Jensen – Mariesminde