Projekt

Här kan du läsa om några av Rokkedahl Energis många spännande projekt inom både industri och lantbruk.

2023: Troldtekt

30 % energibesparing med värmeväxlare på torklinjen

2023: Rauff Hansen Agro A/S

Värmeväxlare för 100 % ventilation av äggläggarstall

2018: Stauning Whisky

Värmeväxlare för torkning av malt till whiskyproduktion

2015: Hedegaard Agro

Värmeväxlare för torkning av spannmål i trumtork

2013: Brøndum Smede- og maskinværksted

Värmeväxlare för ventilation och filtrering vid svetsning, slipning mm.

2012-2023: Wefri

Värmeväxlare för kycklingstall hos Frijsenborg

2012: Mariesminde

Värmeväxlare till konventionell produktion av slaktkycklingar