På en mission för energibesparing

Rokkedahl Energi levererar hållbara energilösningar till lantbruk och industri. I Danmark är vi ledande inom värmeväxlare till lantbruket med knappt 400 anläggningar i drift. En position som vi uppnått genom ett orubbligt engagemang i våra kundrelationer – och genom lösningar som är till nytta för både företag och miljö.

Utöver lantbruket hittar du våra värmeväxlare på några ställen som kanske är oväntade, som verkstadsföretag, spannmålstorkar och whiskydestillerier. Våra installationer har också för länge sedan nått utanför landets gränser med montering av värmeväxlare i Norge, Sverige och Tyskland.

I löpande dialog med kunder och producenter säkerställer vi att våra produkter är anpassade efter kundernas behov. Vi lägger dessutom mycket kraft på att samarbeta med utbildnings- och forskningsinstitutioner samt myndigheter och konsulter, så att vi hela tiden tillförs nya kunskaper. Det ger oss möjlighet att konstant vara ledande inom vårt område.

På en mission för energibesparing

Rokkedahl Energi levererar hållbara energilösningar till lantbruk och industri som är till nytta för både företag och miljö.

Vår historia

Rokkedahl Energi från 2012 till i dag

Vår historia

Rokkedahl Energi från 2012 till i dag

En del av något större

Rokkedahl Energi är en del av Rokkedahl Koncernen, som också omfattar Rokkedahl Landbrug och Rokkedahl Food. Vi har huvudkontor i Himmerland men arbetsplats i hela Skandinavien.

Hos Rokkedahl har vi sedan 1963 fött upp kycklingar och vi arbetar hela tiden på att utveckla och optimera processer inom allt från uppväxt och foder till slakt. På så sätt sörjer vi för att djurens välbefinnande och köttkvaliteten ligger i topp och att vi samtidigt belastar miljön så lite som möjligt.

Här spelar värmeväxlarna från Rokkedahl Energi en viktig roll, eftersom de både ger en energibesparing och skapar en bättre stallmiljö för djuren. Värmeväxlarna har också visat sig ge stora fördelar inom industrin, där de bland annat kan minimera utsläppet av damm.

En del av något större

Rokkedahl Energi är en del av Rokkedahl Koncernen, som också omfattar Rokkedahl Landbrug och Rokkedahl Food.