2023

Troldtekt

Rokkedahl Energi og Nordic Green Solutions har gått sammen om et energiprosjekt som har til formål å hjelpe Troldtekt med å utnytte den store mengden overskuddsvarme som genereres i produksjonen.

Som et pilotprosjekt er det installert en varmeveksler fra Rokkedahl Energi i en del av Troldtekts tørkelinje. I denne delen av tørkeanlegget er energiforbruket redusert med 30 %.

I tillegg til de økonomiske fordelene for Troldtekt ved spart energi, gir det en miljøgevinst i form av gjenbruk av overskuddsvarme.

2023

Troldtekt

Rokkedahl Energi og Nordic Green Solutions har gått sammen om et energiprosjekt som har til formål å hjelpe Troldtekt med å utnytte den store mengden overskuddsvarme som genereres i produksjonen.

Som et pilotprosjekt er det installert en varmeveksler fra Rokkedahl Energi i en del av Troldtekts tørkelinje. I denne delen av tørkeanlegget er energiforbruket redusert med 30 %.

I tillegg til de økonomiske fordelene for Troldtekt ved spart energi, gir det en miljøgevinst i form av gjenbruk av overskuddsvarme.

Troldtekts produksjon

Troldtekt er en dansk leverandør av akustikkplater som satser stort på bærekraft. Virksomheten jobber blant annet med optimalisering av ressursforbruket.

Tørkeprosessen er en sentral del av Troldtekts produksjon av akustikkplater, og fra tørkeanlegget utledes det betydelige mengder med overskuddsvarme. Etter råd om mer effektiv energibruk fra Nordic Green Solutions monterte Rokkedahl Energi en varmeveksler i tørkelinjen for å kunne gjenbruke denne overskuddsvarmen.

Med en energibesparelse på 30 % i den delen av tørkelinjen hvor varmeveksleren er montert, viser pilotprosjektet med én enkelt varmeveksler at Troldtekt har potensial for å spare enda mer energi i tørkeprosessen.

Troldtekts produksjon

Troldtekt er en dansk leverandør av akustikkplater som satser stort på bærekraft. Virksomheten jobber blant annet med optimalisering av ressursforbruket.

Tørkeprosessen er en sentral del av Troldtekts produksjon av akustikkplater, og fra tørkeanlegget utledes det betydelige mengder med overskuddsvarme. Etter råd om mer effektiv energibruk fra Nordic Green Solutions monterte Rokkedahl Energi en varmeveksler i tørkelinjen for å kunne gjenbruke denne overskuddsvarmen.

Med en energibesparelse på 30 % i den delen av tørkelinjen hvor varmeveksleren er montert, viser pilotprosjektet med én enkelt varmeveksler at Troldtekt har potensial for å spare enda mer energi i tørkeprosessen.

Våre løsninger

I tett samarbeid med både Nordic Green Solutions og Troldtekt har Rokkedahl Energi utviklet en løsning som er skreddersydd til de spesifikke forholdene og utfordringene i Troldtekts produksjon.

Den motstrømsvarmeveksleren som Rokkedahl Energi har levert, er spesialdesignet for denne typen utfordrende miljøer. Varmeveksleren kan nemlig håndtere de store mengdene støv som forekommer i tørkeanlegg og tørkerier. Samtidig krever varmeveksleren minimalt med vedlikehold.

Du kan lese mye mer om våre varmevekslerløsninger og deres bruksområder i industrien her på hjemmesiden.

Varmevekslere for industrien
Våre løsninger

I tett samarbeid med både Nordic Green Solutions og Troldtekt har Rokkedahl Energi utviklet en løsning som er skreddersydd til de spesifikke forholdene og utfordringene i Troldtekts produksjon.

Den motstrømsvarmeveksleren som Rokkedahl Energi har levert, er spesialdesignet for denne typen utfordrende miljøer. Varmeveksleren kan nemlig håndtere de store mengdene støv som forekommer i tørkeanlegg og tørkerier. Samtidig krever varmeveksleren minimalt med vedlikehold.

Du kan lese mye mer om våre varmevekslerløsninger og deres bruksområder i industrien her på hjemmesiden.

Varmevekslere for industrien

Vil du også spare på energi i din produksjon?

Hvis du er nysgjerrig på om du også kan spare energi ved å utnytte overskuddsvarmen fra produksjonen, er du alltid velkommen til å kontakte oss for å høre mer.

Vi hjelper gjerne med å finne den riktige løsningen for deg og dine behov.

Kontakt oss

Vil du også spare på energi i din produksjon?

Hvis du er nysgjerrig på om du også kan spare energi ved å utnytte overskuddsvarmen fra produksjonen, er du alltid velkommen til å kontakte oss for å høre mer.

Vi hjelper gjerne med å finne den riktige løsningen for deg og dine behov.

Kontakt oss